🍇 *Date 07/june/2024*🍇

🐟 *Pk55………54*🐟

✈️ *Gm………….05*✈️

🚁 *Ls1………….13*🚁

🍷 *AK…………..xx*🍷

💝 *Ls2………….xx*💝

🦋 *Ls3…………. Xx*🦋

 

*Tu Soch Kiya Rahe ho uthao apna phone aur call Yan WhatsApp kro*

 

*Naveed Bhai*

 

*Rabta NUM*

 

📱 *03702043968*📱

📱 *03702044006*📱

Updated: 08/06/2024 — 9:01 PM