🍇 *Date 10/june/2024*🍇

🐟 *Pk55………42*🐟

✈️ *Gm………….xx*✈️

🚁 *Ls1………….xx*🚁

🍷 *AK…………..xx*🍷

💝 *Ls2………….xx*💝

🦋 *Ls3…………. Xx*🦋

 

*Tu Soch Kiya Rahe ho uthao apna phone aur call Yan WhatsApp kro*

 

*Naveed Bhai*

 

*Rabta NUM*

 

📱 *03702043968*📱

📱 *03702044006*📱

Updated: 10/06/2024 — 6:09 PM