Day: April 14, 2024

*💛Date.14/04/2024💛*
*All Report*
*⭐Pk55……………94⭐*
*⭐GSM……………16⭐*
*⭐LS1……………..45⭐*
*⭐AK………………2x⭐*
*⭐LS2……………..54⭐*
*⭐LS3……………..xx⭐*

*⭐Daily Lsabela game Online Booking k LiyeRabta Kara⭐*
*💛Name💛*
🕵️‍♂️ *Imran Ali*🕵️‍♂️
*💙 WhatsApp*💙
🤙 *03183102175*
🌟 *Easy paisa*⭐
*03463995865*

Updated: 14/04/2024 — 11:59 PM

*💛Date.14/04/2024💛*
*All Report*
*⭐Pk55……………94⭐*
*⭐GSM……………16⭐*
*⭐LS1……………..45⭐*
*⭐AK………………2x⭐*
*⭐LS2……………..54⭐*
*⭐LS3……………..xx⭐*

*⭐Daily Lsabela game Online Booking k LiyeRabta Kara⭐*
*💛Name💛*
🕵️‍♂️ *Imran Ali*🕵️‍♂️
*💙 WhatsApp*💙
🤙 *03183102175*
🌟 *Easy paisa*⭐
*03463995865*

Updated: 14/04/2024 — 11:59 PM

*⚖️Date 14/04/2024⚖️*

🥷*Salman Bhai*🥷

*📋All Report📋*

*🪐Pk55»»»»»»»»94*
*🪐Gsm»»»»»»» »16*
*🪐Ls1»»»»»»»»»45*
*🪐Ak»»»»»»»»»»2x*
*🪐Ls2»»»»»»»»»54*
*🪐Ls3»»»»»»»»»xx*
♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️
*👉♦️Daily Lasbela Game Online Booking K Liye Rabta Karen♦️👈
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️
♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
*🥷Salman Bhai 🥷*
*🪀WhatsApp number🪀**
*03173738167*
*Easy paisa number *
*👉03420817230👈*
*👉Confirm Report k Liye neeche diye gae web link p Click Karen 👈

Updated: 14/04/2024 — 11:59 PM

*_🌀Ak Lasbela🌀_*

*_Date/14/04/2024_*

*_🌀All report🌀_*

*_🌀PK55…………..94🌀_*
*_🌀GSM……………16🌀_*
*_🌀LS1……………..45🌀_*
*_🌀Ak……………….2x🌀_*
*_🌀Ls2…………..…54🌀_*
*_🌀LS3…………..…w8🌀_*

*_✒️Daily lasbela game online booking k Liya Rabta Karen✒️_*
*_✒️Name✒️_*
*_😎Zubair Khan😎_*
*_🪀Whatsapp🪀_*
*_📲03133285561📲_*
*_💸Easy paisa💸_*
*_🪪03467561571🪪_*

Updated: 14/04/2024 — 11:57 PM

*👉DATE👈*
*_🌹14/APRIL/2024🌹_*
*_📝PK55 To LS3📝_*
*_🧾 All Report🧾_*
*_♥️PK55•°•°•°•°• 94 ♥️_*
*_♣GM•°•°•°•°•°• 16 ♣️_*
*_💐LS1•°•°•°•°•°• 45 💐_*
*_🌹AK•°•°•°•°•°•° 2X 🌹_*
*_♠️LS2•°•°•°•°•°• 54 ♠️_*
*_♦️LS3•°•°•°•°•°• XX ♦️_*
*_✍️Daily Ak Lasbela game online booking K Liye Rabta Karen✍️_*
👇👇👇👇👇👇👇👇
*_🎗️INAM RATE🎗️_*
*_👉DUBLE..Rs100…PR…Rs9000_*
*_👉FIGRE.RS1000…PR..Rs9000_*
♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️
*_💸LAKHON KA INAM SIRF 💸_*
*_🕵️‍♂️KING AYAZ KA NAAM🕵️‍♂️_*
💙💙💙💙💙💙💙💙
*🔥KING AYAZ ALI🔥*
*_❤‍🔥 WHATSAAP ❤‍🔥_*
*_🪀 03183414356🪀_*
*_📲 CALL & SMS📱_*
*_☎️ 03172241928 ☎️_*

Updated: 14/04/2024 — 11:57 PM

*👑Syed Waseem shah👑*
*👑14.04.24👑*
👑 *All report*👑
*🦚Pk55……..94🦚*
*🦚Gm………..16🦚*
*🦚Ls1………..45🦚*
*🦚AK…………2x🦚*
*🦚Ls2………..54🦚*
*🦚 Ls3……….🦚*
*Rabta ke lye*🤳🏿
*Syed WASEEM shah*
*03113964869*🤳🏿
*03140828354*🤳🏿
*https://dailylasbelagamekarachi.com/*

Updated: 14/04/2024 — 11:56 PM

*_🥈Date 14/04/2024🥈_*

   *_🎗️Daily AK Lasbela Report🎗️_*

 

     *_💞Pk55,,,,,,,,,,,,,,,,,,94💞_*

     *_💞Gm,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,16💞_*

     *_💞Ls1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45💞_*

     *_💞Ak,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2x💞_*

     *_💞Ls2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,54💞_*

      *_💞Ls3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,xx💞_*

 

💵💵💵💵💵💵💵💵💵💵💵💵

*_Daily Lasbela Game Online Booking K Liye Rabta Karen_*

 

*_🕵️‍♂️Lucky Man🕵️‍♂️_*

*_📲03074847362⚡_*

*_📲03183859494⚡_*

https://dailylasbelagamekarachi.com/

Updated: 14/04/2024 — 11:56 PM

*᯽⟪𝐃𝐚𝐭𝐞..14ᚌ𝟎𝟒ᚌ𝟐𝟎𝟐𝟒⟫᯽*
*🍷…..⟪LS2⟫…..🍷*
*🍷⟪𝐎𝐩𝐞𝐧⟫🍷*
*🍷❮6𝕩•••••••3𝕩❯🍷*
*🍷⟪𝐂𝐥𝐨𝐬𝐞⟫🍷*
*🍷❮𝕩2•••••••𝕩5❯🍷*
*🍷⟪𝐕𝐈𝐏⟫🍷*
*🍷❮62.65.68.32.35.38❯🍷*
*🍷⟪𝐊𝐚𝐢𝐧𝐜𝐡𝐞⟫.❮63254❯.𝐝𝐡.🍷*
༺༻༺༻࿇༺༻༺༻
*❖⎼𝐃𝐚𝐢𝐥𝐲 𝐋𝐚𝐬𝐛𝐞𝐥𝐚 𝐆𝐚𝐦𝐞 𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐁𝐨𝐨𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐊 𝐋𝐢𝐲𝐞 𝐑𝐚𝐛𝐭𝐚 𝐊𝐚𝐫𝐞𝐧 ⎼❖*
༺༻༺༻࿇༺༻༺༻
📲𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭●𝐍𝐮𝐦𝐛𝐞𝐫 📲
*✆❮𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐚𝐩𝐩❯✆*
*⟪𝟎𝟑𝟏𝟖𝟑𝟗𝟕𝟕𝟒𝟗𝟗⟫*

*✇❮𝐄𝐚𝐬𝐲 𝐏𝐚𝐢𝐬𝐚❯✇*
*⟪𝟎𝟑𝟏𝟕𝟑𝟏𝟏𝟐𝟖𝟖𝟐⟫*
👑👑👑👑👑👑👑
༄●⃝·★𝐀𝐋𝐈★𝐙𝐀𝐅𝐀𝐑༄●⃝·★

https://dailylasbelagamekarachi.com/

Updated: 14/04/2024 — 11:52 PM

AK Lasbela Game
*🔹Date🔹*
*,👉/14/04/2024/👈*

*👀..Ls2..👀*

*🌁Open..2..3…🌁*

*🌅 Close..2..8..🌅*

*♨️.Vip..22..28..32..38..♨️

*💫 kanchi..23801…💫*

*✍️_Daily Lasbela Game Online Booking K Liye Rabta Karen_✍️*

*🔥.Ghani Bhai.🔥*
*⚡Whatsup⚡*
*03182556544*
*📲Call03153287397📲*
https://dailylasbelagamekarachi.com/

Updated: 14/04/2024 — 11:51 PM

.*👑Syed Waseem shah👑*
*👑14..04..24*👑
*👑Ls2👑*
*👑single Open 5x👑*
*👑 single Closex9👑*
*👑 Single double 59👑*
*👑Dh kainchi👑*
*👑596👑*
*Daily AK lasbela online game booking ke lye rabta krn*
*inam ki full guarantee*
*Inam Rate*
*100 ka double pe 9000*
*1000 ka figure pe 9000*
*🦚nam he aitmad ka🦚*
**Syed WASEEM shah*

*03140828354*🤳🏿
*03113964869*🤳🏿
*https://dailylasbelagamekarachi.com/*

Updated: 14/04/2024 — 11:50 PM

🔷.*Date√14>√04>√2024*🔷

🗝️🗝️🗝️🗝️🗝️🗝️🗝️🗝️

*🫶 Ak Lasbela Game 🫶*

*📣 .(.. Ls2…).📣*

*♦️SUPPR.Open…3x……6x♦️*

*♠️*VIp.Close…x9……x2..♠️*

*🎇Vip.39.32.23.69.62.26.*🎇*
*♦️⚔️..kn..36920..dg..⚔️♦️*
*Daily Lasbela Game Online Booking k Liye
Rabta Karen*

*_INAM RATE.._*
*_DOUBLE.100..PE 9000_*
*_FIGER..1000 PE 9000_*

*🔷M HUSNIAN 🔷*
*➡️03106853881⬅️*
*WhatsApp*
*➡️03182556514⬅️*
https://dailylasbelagamekarachi.com/…

Updated: 14/04/2024 — 11:49 PM

*_☆DÃTÊ“`☆_*
*_☆14/04/24☆_*
*_☆……>LS2<……☆_*

*_☆ÕPÊÑ☆_*
*☆_2x…..5x_☆*

*☆_CLÔẞÊ_☆*
*☆_X0…..X5_☆*

*☆_DBL_☆*
*☆_20.25.50.55_☆*

*☆_KĀÑÇÊ.DG.☆_*
*☆_2505✂☆_*

*_☆DÊÊLÃY LĒSBLÄ GÀMĒ ÕÑLĪNË BÓŌKÎÑGH K LÃYÉ RÁBTÅ KĀRÌ☆_*
*_☆GÄMĒ MÊRÎ ÑÅSÊÊB ÃP KĀ☆_*
*_☆MUSSA BHAI☆_*
*_☆CÃÑTÊAT ÑÛMBÃR☆_*
*_ ☆WHATSAPP☆_*
*_☆03153298697☆_*
☆https://dailylasbelagamekarachi.com/☆

Updated: 14/04/2024 — 11:49 PM

*_👉Ak Lasbela👈_*
*_👉Date.14-04-2024👈_*

*_🌻Ls2🌻_*

*_🌹0X,,,,,,,,,,,,01,04,08🌺_*
*_🌹5X,,,,,,,,,,,,51,54,58🌺_*
*_🌹9X,,,,,,,,,,,91,94,98🌺_*

*_🪷Kainchi,,,,,,,,dh0154987🪷_*

*_Daily Lasbela Game Online Booking K Liye Rabta Karen_*
*_👉Inam👈_*
*_👉1000 k figure pe 9000.👈_*
*_👉100 ki double pe 9000.👈_*

*_🕵️‍♂️Munna Bhai🕵️‍♂️_*
*_💪Nam Hi Brand he💪_*
*_Cell:03192327467_*
*_Cell:03423941737_*
https://dailylasbelagamekarachi.com/

Updated: 14/04/2024 — 11:47 PM

⏰+𝐃ATE 14*𝟎𝟒*𝟐𝟎𝟐𝟒⏰
❣️*Ls2*❣️

VIP POEN.
❣️ 4𝐱▱▰▱▰▱▰▱▰5𝐱❣️
VIP CLOSE.
▬▭▬▭▬
❣️ 𝐱2 ▬▭▬ 𝐱6 ▬▭▬ 𝐱8❣️
VIP DOUBLE.
❣️ 42⬩46⬩48⬩52⬩56⬩58 ❣️
VIP KANCHI .
❣️▬▭▬K 45268 dh▭▬ ❣️

Online Game Booking Jare He.

🪄 Rabta kari 🪄

Inam ke Full Guarantee He Len Den account Main .

🪄 Faraz Bhai 🪄

🌹Whatsapp Number🌹
🤡 03141223784🤡

🌹Easy Paisa Number🌹
🌹Jazz cash Number🌹
🌹 03401129323🌹

🌹FARAZ BHAI🌹

Updated: 14/04/2024 — 11:46 PM

*👉DATE👈*
*🌹14/APRIL/2024🌹*
*_🌱•°•LS2•°•🌱_*
*_♥️{Open••2X••••5X••}♥️_*
*_♠️{Close••X0••••X7••}♠️_*
*_🔥 VIP DOUBLE 🔥_*
*_{20}{27}:♥️💫♥️:{50}{57}_*
*✂️{ Kanchi•°•°•°0275•°•°DG}✂️*
*_♦️Daily AK Lasbela Game Online Booking K Liye Rabta Karen♦️_*
👇👇👇👇👇👇👇👇
*_🎗️INAM RATE🎗️_*
*_👉DOUBLE.Rs100…PR…Rs9000_*
*_👉 FIGRE..RS1000…PR..Rs9000_*
♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️
*_💸LAKHON KA INAM SIRF 💸_*
*_🕵️‍♂️KING AYAZ KA NAAM🕵️‍♂️_*
💙💙💙💙💙💙💙💙
*🔥KING AYAZ ALI🔥*
*_❤‍🔥 WHATSAPP ❤‍🔥_*
*_🪀 03183414356 🪀_*
*_📲 CALL & SMS📱_*
*_☎️ 03172241928 ☎️_*
https://dailylasbelagamekarachi.com

Updated: 14/04/2024 — 11:45 PM

*👉DATE👈*
*🌹14/APRIL/2024🌹*
*_🌱•°•LS2•°•🌱_*
*_♥️{Open••2X••••5X••}♥️_*
*_♠️{Close••X0••••X7••}♠️_*
*_🔥 VIP DOUBLE 🔥_*
*_{20}{27}:♥️💫♥️:{50}{57}_*
*✂️{ Kanchi•°•°•°0275•°•°DG}✂️*
*_♦️Daily AK Lasbela Game Online Booking K Liye Rabta Karen♦️_*
👇👇👇👇👇👇👇👇
*_🎗️INAM RATE🎗️_*
*_👉DOUBLE.Rs100…PR…Rs9000_*
*_👉 FIGRE..RS1000…PR..Rs9000_*
♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️
*_💸LAKHON KA INAM SIRF 💸_*
*_🕵️‍♂️KING AYAZ KA NAAM🕵️‍♂️_*
💙💙💙💙💙💙💙💙
*🔥KING AYAZ ALI🔥*
*_❤‍🔥 WHATSAPP ❤‍🔥_*
*_🪀 03183414356 🪀_*
*_📲 CALL & SMS📱_*
*_☎️ 03172241928 ☎️_*
https://dailylasbelagamekarachi.com

Updated: 14/04/2024 — 11:45 PM

💫.*_Date..14/04/2024_*💫

🌷. *Ls2*.🌷

🌻🌹🌻🌹🌻

🌺.*_OPEN_*.🌺

*2X_________9X*

🌺.*_CLOSE_*.🌺

*X3__________X4*

*Vip..23..24..93..94.*

(.*Kenchi_..9243*)

*_Daily lasbela game online booking k liye rabta karen_*

*_Dbl…Rs 100……Rs 9000_*
*_FG Rs 1000….Rs 9000_*

🌻🌹🌻🌹🌻

🌟.*.Akbar bhai °*°🌟
*• contact number*•
*•Wahtsup call SMS*•
❣️.*03154451281*.❣️

Updated: 14/04/2024 — 11:42 PM

*_📅 Date..14/04/2024 📅_*
♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*_👉🏻👉🏻 Ls2👈🏻👈🏻_*
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
*_ϴΝᏞᏆΝᎬ ᏀᎪᎷᎬ ᏴϴϴᏦᏆΝᏀ ᏦᎬ ᏞᏆᎽᎬ ᎡᎪᏴͲᎪ ᏦᎡᎬᏆΝ_*
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
*_ϴᏢᎬΝ………4X………1X_*
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
*_ᏟᏞϴՏᎬ…..X9……….X6_*
💐💐💐💐💐💐💐💐
*_ᎠႮᏴᏞᎬ..49..16..19..46_*
🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
*_Kainchi.49167..dg _*
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
*___INAM..RATE___*
*_FIGURE RS 1000 P 9000_*
*_DOUBLE RS 100 P 9000_*
*_Ba Kamal Log Lajwab service _*
🧛🧛🧛🧛🧛🧛🧛🧛
*_Younis khan_*
💐💐💐💐💐💐💐💐
*_ϴΝᏞᏆΝᎬ ᏀᎪᎷᎬ ᏴϴϴᏦᏆΝᏀ _*
*_ᎠᎬᏞᏞᎪᎡ_*
🪷🪷🪷🪷🪷🪷🪷🪷
*_📞03279234171📞_*
*_🧛Younis khan🧛_*
*_📱03471814164📱_*

Updated: 14/04/2024 — 11:42 PM

Date 14/04/2024

♟️Ls2♟️

♟️single open….9x♟️

♟️.single close…x3♟️

♟️ single dabal…93♟️

⚔️ kinechi…dg….938⚔️

Daily Lasbela Game Online Booking K Liye Rabta Karen

dabal 100 pe inam 9000

Figure 1000 pe 9000
💵💵💵💵💵💵💵💵
I’m
Muqadar Ka Sikandar

Sikandar Bhai
📲03168950509📱📩
📲03178488032📱📩

Updated: 14/04/2024 — 11:32 PM

✨.*_Date..14//04//2024_*✨
✨.*Ls2*.✨

💛.*_OPEN_*.💛

*4X_________8X*

💛.*_CLOSE_*.💛

*X0__________X2*

*Vip.40.42.80.82.*

(.*Kenchi_dh.48025.*)

*_Daily lasbela game online booking k liye rabta karen_*

💛.*Imran Ali*.💛
Whatsapp
*03183102175*
*Easy paisa*
💴03463995865💴

Updated: 14/04/2024 — 11:31 PM

💞💞💞💞💞💞💞💞
*_🐅📅Dete/14/04/2024📅🐅_*

🥷Ls2🥷
🐆🌸🌸🌸🌸🐆
*_♠️Suppr Open♠️_*
*_ 💞 2X……….8X_*💞
*_💞Suppr Close_*💞
*_♠️X0……….X9♠️_*
*_💞Suppr Dubal_*💞
*_🌹20.29…….80.89🌹_*
*_Kain..mm..820961..dh.._*

*_Daily Lasbela Game Online Booking K Liye Rabta Karen_*
*_King Haider Ali _*
*_Nam Hi kafi hai_*
*_Contact number_*
*_📩03183215675📩_*
📲🌼🌼🌼🌼🌼📲
https://aklasbelagame.com/

Updated: 14/04/2024 — 11:30 PM

 

..*_👉Ak Lasbela👈_*
*_👉Date.14/04/2024👈_*
*_🌱Ls2🌱_*

*_💣Super Open💣_
*_⌛3X,,,,,,,,,1X_*

*_💣Super Close_
*_⌛X7,,,,,,,,X3⌛_*

*_🔝VIP🔝_*
*_🔺13…17..37..33🔺_*

*_🔜51327🔚_*

*_Dabual.Rs.100.pe.9000_*
*_Figure.Rs.1000.pe.9000_*

*_🎺Daily Lasbela Game Online Booking K Liye Rabta Karen🎺_*
*_😎Shaman Ali😎_*
*_Mob,📲03483550457_*
*_03182709546_*
https://dailylasbelagamekarachi.com/

Updated: 14/04/2024 — 11:30 PM

🥀Date.14.04.2024.🥀

 

            🎭.Ls2..🎭

🏆OPEN…4X…………2X🏆

🥈CLOSE..X8………..X1🥈

.🌻VIP…..48..41..28..21..🌻

🌺Kenchi..42815..dh.🌺

Daily lasbela online Game booking ke🌹 liye Rabta Karen🌹

🎭Shahzad Bhai 🎭

🪀Wahtsapp🪀

    💬Call SMS💬

📲03198213940📲

     📲Easy Paisa📲

📞03198502677📞

https://dailylasbelagamekarachi.com

Updated: 14/04/2024 — 11:26 PM

*AK Lasbela*
*(Date_14_04_2024)*
*🦚_Noman khan_🦚*
*🛸*Ls2*🛸
*╔════════════ *
💙❀༻❤༺❀༻🧡
*🦚Open_4x»»»»»»»7x *════════════╗*
*🦚Close_x2»»»»»»»x6
♥️ ༺❀༻🖤༺❀༻💙
*░B░E░A░U░T░I░F░U░L░ *
Bast≥»42»»46»»72»»76
*╚════════════*
🧡 ༺❀༻🖤༺❀༻💙
*💙Kenchi»Dg»4726*💛
*════════════╝*
*dabal Rs100 pe 9000*
*Figure Rs1000 Pe 9000*
*💙Daily Lasbela game online booking K Liye Rabta Karen💚*
*🦚Noman Khan🦚*
📱*03183414310📲*
*🧳Easy Paisa🧳*
*03430364492*

Updated: 14/04/2024 — 11:24 PM

*🎗️Date 14/04/2024/🎗️*
*🔸Ls2🔸*

*🌼Open.2x»»»»»»»»»6x✒️*

*🌼Close.x3»»»»»»»»»x7✒️*

*🌼Vip»»23»»27»»63»»67»✒️*
*🌼kanchi_dh_2637✒️✂️*

*✒️dabal Rs100 pe 9000*
*Figure Rs1000 Pe 9000✒️*
*✒️Daily Lasbela *Games Online Booking K Liye Rabta Karen✒️*

*zaheer Hussain*
*🥇whatsapp number🥉*
*03113383912*
*contact number*
*03170304608*
*https:/dailylasbelagamekarachi.com*

Updated: 14/04/2024 — 11:19 PM

*⚖️Date 14/04/2024⚖️*
*🥷Salman Bhai*🥷

*🪐Ls2🪐*
*♠️Open-0x»»»»»»»»»2x🪐*

*♠️Close-x9»»»»»»»»»x7🪐*

*Vip»»09»»07»»29»»27🪐*
*🪐Kenchi.dh»0297🪐*
♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️
*👉♦️Daily Lasbela Game Online Booking K Liye Rabta Karen♦️👈*
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️
♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝l🤝
*🥷Salman Bhai 🥷*
*🪀WhatsApp number🪀*
*📲 03173738167📲*
*Easy paisa number*
*👉03420817230👈*
https:/dailylasbelagamekarachi.com

Updated: 14/04/2024 — 11:15 PM

*_✔️Date/14/04/2024✔️_*

*🌀»»LS2««🌀*

*_🌀OPEN.5x»»»»»»»»9x✔️_*

*_🌀CLOSE.x0»»»»»»»»x3✔️_*

*_🌀DBL«50»»53»»90»»35✔️_*

*_✂️Kainchi.db.59038»✂️_*

*_🌀Daily Lasbela Game Online Booking ke liye Rabta Karen_🌀*

*_😎Zubair Khan😎_*
*_🪀Whatsapp🪀_*
*_📲03133285561📲_*
*_💸Easy Paisa💸_*
*_🪪03467561571🪪_*
https://dailylasbelagamekarachi.com/

Updated: 14/04/2024 — 11:12 PM

*DATE 14<>04<>2024_*
*LS2*
*Super Open*_
*-vviipp dable .*
*-9x…94-91-96*
*-0x…04-01-06*
*-3x…34-31-36*
*Kainchi.093416*
*Online Game booking K liye Rabta Karen _*✍️
*Inam Rate_*💰
*Dubal Rs100 per 9000_*
*_Figar Rs100 per 900*_
📞_*Rabta number _*📞
*-03113040332-*
*SAMAD Bhai*-*
*-03412037301-*
*-WhatsUp +easypaisa-*

Updated: 14/04/2024 — 11:08 PM

WELCOME TO AK LASBELA ONLINE BOOKING
🥁Game Drow 🥁
💫💫**LS2**💫💫
📶VIP OPEN,🌟,,,,,,5X,,,,,,,,,,,3X,,,,,🌟
📶VIP CLOSE,🌟,,,,,X0,,,,,,,,,,,X1,,,,🌟
📶VIP DBL,,, 🌟,,,50,,,51,,,31,,,30,,,🌟
📶VIP KANCHI,🌟,,✈️50317,,,,🌟
ALL ACCOUNT AVAILABLE
JAZZ CASH EASYPAISA BANK💵

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
💥Innam ki full guarantee💥
NAME REHAN SHAH
CALL SMS 03133685828
WHATSAPP+923133685828
QUICK REPLY FAST SERVICE
🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇

Updated: 14/04/2024 — 11:08 PM

*_👉Áḱ ĺáśbéĺá 👈_*
*_👉DÃTÊ“14/04/2024👈_*

*_🗝️….LS2….🗝️_*

*_🎗️ÕPÊÑ“` 4x……..0x🎗️_*

*_🎗️CLÔẞÊ“x3………x8🎗️_*

*_🎗️DBL.43..48..03..08🎗️_*

*_🎗️KĀÑÇÊ,dh.40381🎗️_*

*_💥Dáíĺӳ ĺáśbéĺá ǵáḿé őńĺíńé bőőḱíńǵ ḱ ĺíӳá ŕábtá Ḱáŕéń 💥_*

*_Áŕíf Húśśáíń_*
*_Ẃhátśáṕṕ_*
*_03163716394_*
*_Éáśӳ ṕáíśá_*
*_03413560883_*
*https://dailylasbelagamekarachi.com/*

Updated: 14/04/2024 — 11:05 PM

 

*GAME OF KARACHI*
—————————————-
*DAILY LASBELA ONLINE BOOKING KE LAI RABTA KAREN*
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
*Game draw Ls2*
*OPEN…..6x…3x…8x*
*CLOSE…x4…x7…x2*

-+-+-+-+-+-+-+-+-+
*DBL…64..67..62..34..37..32..84..87..82*
*INAM RATE*
*FIGURE. 1000..INAM 9000*
*DBL.. 100…INAM.8500*

*AZHAR BHAI*
+_+_+_+_+
*WHATSAPP*

*03150310077*

Updated: 14/04/2024 — 10:53 PM

*👉DATE👈*
*_🌹14/APRIL/2024🌹_*
*_📝PK55 To LS3📝_*
*_🧾 All Report🧾_*
*_♥️PK55•°•°•°•°• 94 ♥️_*
*_♣GM•°•°•°•°•°• 16 ♣️_*
*_💐LS1•°•°•°•°•°• 45 💐_*
*_🌹AK•°•°•°•°•°•° 2X 🌹_*
*_♠️LS2•°•°•°•°•°• XX ♠️_*
*_♦️LS3•°•°•°•°•°• XX ♦️_*
*_✍️Daily Ak Lasbela game online booking K Liye Rabta Karen✍️_*
👇👇👇👇👇👇👇👇
*_🎗️INAM RATE🎗️_*
*_👉DUBLE..Rs100…PR…Rs9000_*
*_👉FIGRE.RS1000…PR..Rs9000_*
♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️
*_💸LAKHON KA INAM SIRF 💸_*
*_🕵️‍♂️KING AYAZ KA NAAM🕵️‍♂️_*
💙💙💙💙💙💙💙💙
*🔥KING AYAZ ALI🔥*
*_❤‍🔥 WHATSAAP ❤‍🔥_*
*_🪀 03183414356🪀_*
*_📲 CALL & SMS📱_*
*_☎️ 03172241928 ☎️_*

Updated: 14/04/2024 — 10:22 PM

 

.Date.14/..04.2024

🌻All Report🌻

🌹PK55…………94🌹
🌹GM…………….16🌹
🌹LS1……………45🌹
🌹AK……………..2x🌹
🌹LS2…………….xx🌹
🌹LS3……………xx🌹

🌹Daily Lasbela Game Online Boking Ke Liye Rabta Karen🌹

🏵️Shaman Ali🏵️
📞03182709546📞
*Easy Paisa number*
*03483550457*
https://dailylasbelagamekarachi.com/

Updated: 14/04/2024 — 10:10 PM

*💛Date.14/04/2024💛*
*All Report*
*⭐Pk55……………94⭐*
*⭐GSM……………16⭐*
*⭐LS1……………..45⭐*
*⭐AK………………2x⭐*
*⭐LS2……………..xx⭐*
*⭐LS3……………..xx⭐*

*⭐Daily Lsabela game Online Booking k LiyeRabta Kara⭐*
*💛Name💛*
🕵️‍♂️ *Imran Ali*🕵️‍♂️
*💙 WhatsApp*💙
🤙 *03183102175*
🌟 *Easy paisa*⭐
*03463995865*

Updated: 14/04/2024 — 10:09 PM

*_Date 14/04/2024_*

*_All Report_*

*🎗PK55,,,,,,,,,,94🎗️*
*🎗Gm,,,,,,,,,,,,,,16🎗*
*🎗Ls1,,,,,,,,,,,,,,45🎗*
*🎗Ak,,,,,,,,,,,,,,,,2x🎗*
*🎗Ls2,,,,,,,,,,,,,,xx🎗*
*🎗Ls3,,,,,,,,,,,,,xx🎗*

🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁
*ڈیلی لسبیلہ گیم کی بکنگ کے لئے مرسلین خان*
*رابطہ*
📞📞📞📞📞

*03423814722*

Updated: 14/04/2024 — 10:08 PM

*All Report*

*PK55………….94*

*GM…………….16*

*LS1……………45*

*AK……………..2x*

*LS2……………*

*LS3……………*

*Online Game Booking Klye Rabta Krein*

*03163355207*

*03461525547*

*King Zeeshan*

Updated: 14/04/2024 — 10:06 PM

*_🌀Ak Lasbela🌀_*

*_Date/14/04/2024_*

*_🌀All report🌀_*

*_🌀PK55…………..94🌀_*
*_🌀GSM……………16🌀_*
*_🌀LS1……………..45🌀_*
*_🌀Ak……………….2x🌀_*
*_🌀Ls2…………..…w8🌀_*
*_🌀LS3…………..…w8🌀_*

*_✒️Daily lasbela game online booking k Liya Rabta Karen✒️_*
*_✒️Name✒️_*
*_😎Zubair Khan😎_*
*_🪀Whatsapp🪀_*
*_📲03133285561📲_*
*_💸Easy paisa💸_*
*_🪪03467561571🪪_*

Updated: 14/04/2024 — 10:05 PM

*👑Syed Waseem shah👑*
*👑14.04.24👑*
👑 *All report*👑
*🦚Pk55……..94🦚*
*🦚Gm………..16🦚*
*🦚Ls1………..45🦚*
*🦚AK…………2x🦚*
*🦚Ls2………..🦚*
*🦚 Ls3……….🦚*
*Rabta ke lye*🤳🏿
*Syed WASEEM shah*
*03113964869*🤳🏿
*03140828354*🤳🏿
*https://dailylasbelagamekarachi.com/*

Updated: 14/04/2024 — 10:04 PM

*_🥈Date 14/04/2024🥈_*

   *_🎗️Daily AK Lasbela Report🎗️_*

 

     *_💞Pk55,,,,,,,,,,,,,,,,,,94💞_*

     *_💞Gm,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,16💞_*

     *_💞Ls1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,45💞_*

     *_💞Ak,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2x💞_*

     *_💞Ls2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,xx💞_*

      *_💞Ls3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,xx💞_*

 

💵💵💵💵💵💵💵💵💵💵💵💵

*_Daily Lasbela Game Online Booking K Liye Rabta Karen_*

 

*_🕵️‍♂️Lucky Man🕵️‍♂️_*

*_📲03074847362⚡_*

*_📲03183859494⚡_*

https://dailylasbelagamekarachi.com/

Updated: 14/04/2024 — 10:03 PM

⏰+𝐃ATE 14*𝟎𝟒*𝟐𝟎𝟐𝟒⏰
❣️*Ak*❣️

VIP POEN.
❣️ 4𝐱▱▰▱▰▱▰▱▰5𝐱❣️
VIP CLOSE.
▬▭▬▭▬
❣️ 𝐱2 ▬▭▬ 𝐱6 ▬▭▬ 𝐱8❣️
VIP DOUBLE.
❣️ 42⬩46⬩48⬩52⬩56⬩58 ❣️
VIP KANCHI .
❣️▬▭▬K 45268 dh▭▬ ❣️

Online Game Booking Jare He.

🪄 Rabta kari 🪄

Inam ke Full Guarantee He Len Den account Main .

🪄 Faraz Bhai 🪄

🌹Whatsapp Number🌹
🤡 03141223784🤡

🌹Easy Paisa Number🌹
🌹Jazz cash Number🌹
🌹 03401129323🌹

🌹FARAZ BHAI🌹

Updated: 14/04/2024 — 9:56 PM

🔷.*Date√14>√04>√2024*🔷

🗝️🗝️🗝️🗝️🗝️🗝️🗝️🗝️

*🫶 Ak Lasbela Game 🫶*

*📣 .(.. AK…).📣*

*♦️SUPPR.Open…7x……5x♦️*

*♠️*VIp.Close…x4……x8..♠️*

*🎇Vip.74.78.87.54.58.85.*🎇*
*♦️⚔️..kn..75480..dg..⚔️♦️*
*Daily Lasbela Game Online Booking k Liye
Rabta Karen*

*_INAM RATE.._*
*_DOUBLE.100..PE 9000_*
*_FIGER..1000 PE 9000_*

*🔷M HUSNIAN 🔷*
*➡️03106853881⬅️*
*WhatsApp*
*➡️03182556514⬅️*
https://dailylasbelagamekarachi.com/…

Updated: 14/04/2024 — 9:53 PM

.*👑Syed Waseem shah👑*
*👑14..04..24*👑
*👑Ak👑*
*👑single Open 5x👑*
*👑 single Closex9👑*
*👑 Single double 59👑*
*👑Dh kainchi👑*
*👑596👑*
*Daily AK lasbela online game booking ke lye rabta krn*
*inam ki full guarantee*
*Inam Rate*
*100 ka double pe 9000*
*1000 ka figure pe 9000*
*🦚nam he aitmad ka🦚*
**Syed WASEEM shah*

*03140828354*🤳🏿
*03113964869*🤳🏿
*https://dailylasbelagamekarachi.com/*

Updated: 14/04/2024 — 9:53 PM

*_☆DÃTÊ“`☆_*
*_☆14/04/24☆_*
*_☆……>AK<……☆_*

*_☆ÕPÊÑ☆_*
*☆_0x…..8x_☆*

*☆_CLÔẞÊ_☆*
*☆_X1…..X2_☆*

*☆_DBL_☆*
*☆_01.02.81.82_☆*

*☆_KĀÑÇÊ.DG.☆_*
*☆_0182✂☆_*

*_☆DÊÊLÃY LĒSBLÄ GÀMĒ ÕÑLĪNË BÓŌKÎÑGH K LÃYÉ RÁBTÅ KĀRÌ☆_*
*_☆GÄMĒ MÊRÎ ÑÅSÊÊB ÃP KĀ☆_*
*_☆MUSSA BHAI☆_*
*_☆CÃÑTÊAT ÑÛMBÃR☆_*
*_ ☆WHATSAPP☆_*
*_☆03153298697☆_*
☆https://dailylasbelagamekarachi.com/☆

Updated: 14/04/2024 — 9:52 PM

✨.*_Date..14//04//2024_*✨
✨.*Ak*.✨

💛.*_OPEN_*.💛

*4X_________6X*

💛.*_CLOSE_*.💛

*X1__________X2*

*Vip.41.42.61.62.*

(.*Kenchi_dh.46127.*)

*_Daily lasbela game online booking k liye rabta karen_*

💛.*Imran Ali*.💛
Whatsapp
*03183102175*
*Easy paisa*
💴03463995865💴

Updated: 14/04/2024 — 9:51 PM

*⚖️Date 14/04/2024⚖️*
*🥷Salman Bhai*🥷

*🪐Ak🪐*
*♠️Open-1x»»»»»»»»»2x🪐*

*♠️Close-x5»»»»»»»»»x1🪐*

*Vip»»11»»15»»21»»25🪐*
*🪐Kenchi.dh»1251🪐*
♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️
*👉♦️Daily Lasbela Game Online Booking K Liye Rabta Karen♦️👈*
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️
♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝l🤝
*🥷Salman Bhai 🥷*
*🪀WhatsApp number🪀*
*📲 03173738167📲*
*Easy paisa number*
*👉03420817230👈*
https:/dailylasbelagamekarachi.com

Updated: 14/04/2024 — 9:49 PM

*_✔️Date/14/04/2024✔️_*

*🌀»»AK««🌀*

*_🌀OPEN.4x»»»»»»»»3x✔️_*

*_🌀CLOSE.x5»»»»»»»»x9✔️_*

*_🌀DBL«45»»49»»35»»39✔️_*

*_✂️Kainchi.db.43598»✂️_*

*_🌀Daily Lasbela Game Online Booking ke liye Rabta Karen_🌀*

*_😎Zubair Khan😎_*
*_🪀Whatsapp🪀_*
*_📲03133285561📲_*
*_💸Easy Paisa💸_*
*_🪪03467561571🪪_*
https://dailylasbelagamekarachi.com/

Updated: 14/04/2024 — 9:49 PM

🥀Date.14.04.2024.🥀

 

            🎭.Ak..🎭

🏆OPEN…1X…………2X🏆

🥈CLOSE..X7………..X0 🥈

.🌻VIP…..17..10..27..20..🌻

🌺Kenchi..12706..dh.🌺

Daily lasbela online Game booking ke🌹 liye Rabta Karen🌹

🎭Shahzad Bhai 🎭

🪀Wahtsapp🪀

    💬Call SMS💬

📲03198213940📲

     📲Easy Paisa📲

📞03198502677📞

https://dailylasbelagamekarachi.com

Updated: 14/04/2024 — 9:46 PM