🍇 *Date 07/june/2024*🍇

🐟 *Pk55………11*🐟

✈️ *Gm………….44*✈️

🚁 *Ls1………….xx*🚁

🍷 *AK…………..xx*🍷

💝 *Ls2………….xx*💝

🦋 *Ls3…………. Xx*🦋

 

 

*Tu Soch Kiya Rahe ho uthao apna phone aur call Yan WhatsApp kro*

 

 

*Naveed Bhai*

 

 

*Rabta NUM*

Updated: 07/06/2024 — 7:14 PM